Förtroendevalda hos oss

Jean Luc Kabisa (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnd, länssamverkan Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31