Förtroendevalda hos oss

Maj Söderström (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-03-12 - 2022-10-14
Överförmyndarnämnd, länssamverkan Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31